บริษัท พี เอส บี ฟอร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

      
 
 

SPARE PARTS FORKLIFT

HOSE

FILTER

MOUNTING & BRACRET

WATER PUMP

FAN & PULLEY

WIRE ASSY

BUSHING

ROLLER & BEARING

TIE ROD

BRAKE

CLUTCH

JOINT

CHASSIS & ELECTRICAL

HYDRAULIC PUMP,O/H KIT

GEAR,TRANSMISSION

STARTER & ALTERNATOR

WHEEL & TIRE 

REAR AXLE
BOLT & NUT
SEAL OIL,REPAIR KIT
STEELING
FUEL & LPG
ENGINE ASSY
FORK & CHAIN
GASKET

PAST NO.

DESCRIPTION

MAKER PHOTO
HํYE-TT-00001

 ท่อดูด 5FD/FG20-30

TOYOTA 
HYE-TT-00004   ท่อดูด 2Z/5FD20-30
TOYOTA 
HYE-TT-00007  ท่อดูด 1DZII,4Y 7FG/FD20-30
TOYOTA 
HYE-TT-00010   ท่อดูด 2Z/7FD25-30
TOYOTA 

HYE-TT-00011  ท่อดูด 2Z,4Y/8FD20-30
TOYOTA 
HYE-TM-00008  ท่อดูด(หลัง) C240 T3,C3,Z/3T
TCM 
HYE-TM-00010-1  ท่อดูด(หลัง) H20/N5 20-30T
TCM  
HYE-TM-00010-2  ท่อดูด(ข้าง) H20/N3 20-30T  TCM  
HYE-TM-00012  ท่อดูด(หลัง) C240/Z5 20-30T TCM  

HYE-TM-00013  ท่อดูด(หลัง) C240/Z8,Z9 30T
TCM  
HYE-TM-00014  ท่อดูด FD20-30/Z3-Z9
TCM  
HYE-TM-00015  ท่อดูด FD20-30/Z3,Z5
TCM 
HYE-TM-00016  ท่อดูด FD/FG20-30/T6
TCM  
HYE-TM-00017  ท่อดูด FD20-30/T6,C6 TCM 
HYE-TM-00019  ท่อดูด 30T/Z3,4BC2
TCM  

HYE-KS-00002
 ท่อดูด C240/-12,-14 FD20-30 KOMAISU
HYE-KS-00003  ท่อดูด C240/-11 FD20-30 KOMAISU 

HYE-KS-00004
 ท่อดูด 4D94E/-12,-14 FD20-30 KOMAISU 
HYE-KS-00006
 ท่อดูด H20/-10,-11 FG20-30  KOMAISU 
HYE-KS-00007
 ท่อดูด 4D94E/-17 FD20-30 KOMAISU 

HYE-MS-00001
 ท่อดูด S4E,4G92,F17A/20-2.5T   MITSUBISHI 

Page 1 2 3 4 5 6 7

ท่ออากาศ

ท่อน้ำ TOYOTA

ท่อน้ำ TCM
ท่อน้ำ KOMAISU
ท่อน้ำ MITSUBISHI
ท่อดูดไฮโดรลิค
ท่อไหลกลับไฮโดรลิค

 

   

 
Online:  2
Visits:  558,465
Today:  84
PageView/Month:  4,410